Zaginanie blach

Zaginanie blach

W ykonujemy zaginanie blach wg indywidualnego zamówienia klientów.

Możliwości:

- długość do 1000 mm, grubość do 2,5 mm